605 052 752 || 74 668 31 80 info@geodiag.pl

PRACOWNIA EKSPERTYZ GEOLOGICZNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

Specjalizujemy się w zakresie zbierania, przetwarzania i interpretacji danych odnoszących się do powierzchni i podłoża Ziemi.

 

USŁUGI GEOLOGICZNE OBSŁUGA GEOTECHNICZNA

 

 

 

 

Obsługa geotechniczna inwestycji budowlanych na etapie projektowym, wykonawczym i porealizacyjnym.

 

 

 

BADANIA GRUNTU DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH

 

BUDUJESZ DOM ?

Wykonaj badania geotechniczne

Oceniamy warunki gruntowo wodne

 

 

OCENIAMY RYZYKO GEOLOGICZNE

 

 

 

 

Rozwiązujemy zagadnienia związane ze stosunkami gruntowo-wodnymi, określając warunki geologiczne, ich wpływ i wykorzystanie.

 

 

BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

 

 

 

 

 

 

Badania gruntu    wiercenia geologiczne     opinie geotechniczne     kontrola zagęszczenia gruntu     nadzór geologiczny

 

 

DOKUMENTUJEMY BADANIA GEOLOGICZNE

 

 

 

Wspieramy projektowanie i utrzymanie infrastruktury

w sposób bezpieczny, niezawodny i wydajny.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

 

 

Oceniamy zanieczyszczenia gruntu i wody. Sporządzamy plany remediacyjne